Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih & Maha Penyayang


"Setelah Kesulitan Pasti Ada Kemudahan"

Saturday, November 6, 2010

Siapa Kita?

Kalau hati kita tidak bersih, apa ertinya kita beragama Islam?

ILMU dan IBADAH: Manisnya ibadah sekiranya dilaksanakan berlandaskan ilmu.

"Kelebihan orang yang berilmu atas orang yang ibadah seperti kelebihanku atas orang yang terendah dari umatku".
(Ini hadiths hasan sanadnya, dan diperkuat oleh yang lainnya, diriwayatkan oleh Al-Harith bin Abi Uzamah dan Abi Said Al-Khudri dan dikuatkan oleh riwayat dari Turmudzi dari Abi Umamah).

No comments:

Post a Comment