Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih & Maha Penyayang


"Setelah Kesulitan Pasti Ada Kemudahan"

Saturday, November 6, 2010

Ilmu Fardhu Ain

Ilmu Fiqh adalah berkaitan perlakuan dan ibadah serta muamalah zahir.
Ilmu Tauhid adalah berkaitan keimanan dan kepercayaan kepada Allah dan segala yang ghaib.
Ilmu Tasawwuf adalah berkaitan penyucian hati, akal dan roh daripada segala kekotoran yang berunsur nafsu, dunia dan syaitan.

Sumber:
Diedit daripada
http://halaqah.net

No comments:

Post a Comment