Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih & Maha Penyayang


"Setelah Kesulitan Pasti Ada Kemudahan"

Sunday, November 14, 2010

Pemuda Masjid

Ikhwah fillah rahimakumullah, semaklah hadis Rasulullah SAW, hadis mutafaqun’alaih (sahih Bukhari & Muslim)

Nabi SAW bersabda: “Ada tujuh golongan yang bakal dinaungi oleh Allah di bawah naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, iaitu: Pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dengan ibadah kepada Allah (selalu beribadah), seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid (selalu melakukan solat berjamaah di dalamnya), dua orang yang saling mengasihi di jalan Allah; keduanya berkumpul dan berpisah karana Allah, seseorang yang diajak perempuan berkedudukan dan cantik (untuk bezina), tapi ia mengatakan: “Aku takut kepada Allah”, seseorang yang diberikan sedekah kemudian merahsiakannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanannya, dan seseorang yang berzikir (mengingat) Allah bersendirian, lalu menitiskan air mata daripada kedua matanya.” (HR Bukhari)

No comments:

Post a Comment