Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih & Maha Penyayang


"Setelah Kesulitan Pasti Ada Kemudahan"

Monday, August 29, 2011

Rahmat Allah mendahului kemurkaan-Nya

Rahmat = Kasih Sayang
"...Dan rahmatKu meliputi segala  sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmatKu untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami. (iaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi..." (QS. al-A'raf: 156, 157)

No comments:

Post a Comment