Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih & Maha Penyayang


"Setelah Kesulitan Pasti Ada Kemudahan"

Saturday, December 11, 2010

We Must Go Back To Qur'an

Kita mesti kembali kepada al-Qur'an

Kita sebagai orang Islam mesti mengetahui bagaimana al-Qur'an membentuk perwatakan kita.

Sesuatu yang amat pelik bagi kita sebagai orang Islam tidak memahami isi kandungan al-Qur'an (sekadar membaca sahaja tanpa memperhalusi makna) kerana orang bukan Islam memahami isi kandungan al-Qur'an walaupun tidak pandai membaca al-Qur'an.

No comments:

Post a Comment