Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih & Maha Penyayang


"Setelah Kesulitan Pasti Ada Kemudahan"

Saturday, August 14, 2010

Ujian Allah = Kasih sayang-Nya

“Dan sesungguhnya akan kami berikan cubaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berilah khabar gembira kepada orang yang sabar iaitu orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan ‘Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nya lah kami akan kembali’. Meraka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat daripada Tuhannya, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk”. (Al Baqarah : 155-157 )


Sumber: Al-Qur'an

1 comment: